Επικοινωνία
     συν  7 = 18

Διεύθυνση:
Μαυρομιχάλη 65, Καλαμάτα 241 00
Τηλέφωνο:
2721 022297 , 2721 060003