Επικοινωνία
     συν  1 = 13

Διεύθυνση:
Μαυρομιχάλη 65, Καλαμάτα 241 00
Τηλέφωνο:
2721 022297 , 2721 060003